ویدیوها

02:04
truncate dir-rtl

موسسه سونوگرافی و تصویر برداری پرتوی مهر

00:25
truncate dir-rtl

موسسه سونوگرافی و رادیولوژی پرتوی مهر

01:22
truncate dir-rtl

علائم را جدی بگیرید

1. غربالگری پستان

05:30
truncate dir-rtl

تفاوت توموسنتز و ماموگرافی دو بعدی در تشخیص مراحل اولیه سراطان پستان

01:28
truncate dir-rtl

تشخیص زودهنگام سرطان سینه

01:22
truncate dir-rtl

ماموگرافی چگونه انجام می شود؟

01:02
truncate dir-rtl

تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه

2. تیروئید

3. سونوگرافی

4. بیماری‌های اورولوژیک

04:06
truncate dir-rtl

واریکوسل و ناباروی مردان

5. غربالگری جنین