بایگانی تصویر برداری پستان

مزایای ماموگرافی به نسیت سونوگرافی

تفاوت سونوگرافی پستان با ماموگرافی

برای غربالگری های سرطان پستان سونوگرافی تجویز می‌شود یا ماموگرافی؟ کدام یک برای بررسی بافت سینه مناسب تر است؟ سونوگرافی پستان و همچنین ماموگرافی هر

تفاوت توموسنتز با ماموگرافی

تفاوت توموسنتز با ماموگرافی

تفسیر و تشخیص در ماموگرافی ممکن است کمی سخت باشد زیرا سینه طبیعی برای هر زن متفاوت است همچنین، اگر جراحی سینه انجام داده باشید،

بیوپسی سینه

بیوپسی پستان (نمونه برداری از سینه)

امروزه یکی از روش‌های تشخیص در حوزه علم پزشکی می‌توان به بیوپسی پستان اشاره کرد. در نمونه برداری از پستان با روش‌های متنوع قسمتی از

غربالگری سرطان سینه

غربالگری سرطان پستان

غربالگری یکی از راه های موثر جهت پیشگیری و کنترل سرطان سینه می باشد. نکته مهم در رابطه با غربالگری سرطان سینه این است که